ผู้บริหารกลุ่ม

นาย นิสิต สายโยค

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

นาย เริงฤทธ์ คำหมู่

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา