ผู้บริหารกลุ่ม

ว่าที่ร้อยตรี เทพบดินทร์ คะสา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

นาย เริงฤทธ์ คำหมู่

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา